nyheter
facebook
linkin
Til kontraktsretten hører alle de avtaler, små eller store, som inngås mellom personer eller selskaper. Uklare eller lite gjennomtenkte avtaler er en kilde til mange tvister. Den enigheten partene trodde forelå var kanskje uklar på felt som senere viste seg å ha betydning, og ofte er det heller ikke de samme personene som inngår en avtale som skal leve med den senere. Dette er særlig tydelig ved avtaler knyttet til eiendom eller arv. Ved å involvere en advokat i inngåelsesprosessen reduseres risikoen for tvister i fremtiden, og partene får større klarhet omkring alle sider av avtalen. Advokatfirmaet Indreiten bistår ved rådgivning omkring kontraktsrett, ved forhandlinger før inngåelse, standardkontrakter, utforming av særlig tilpassede kontrakter og som partsrepresentanter ved eventuelle tvister.