nyheter
facebook
linkin


Familie- og arverett er et område som kan involvere sterke følelser, uten at det gjør de rettslige problemstillingene mindre viktige. Advokatfirmaet Indreiten bistår i familie- og arvesaker, både forebyggende og etter at en eventuell konflikt har oppstått. I saker mellom familiemedlemmer tilstreber vi løsninger som partene kan leve med på sikt, og som kan bidra til å redusere grunnlaget for videre konflikt.

Dessverre kommer ikke partene alltid til enighet i arvesaker eller ved deling av bo. I tilfeller hvor partene ikke oppnår enighet kan vi bistå våre klienter i en rettslig prosess.

Vi kan bistå med:

Rådgivning omkring ektefellers og samboeres formuesforhold, herunder opprettelse av ektepakt eller inngåelse av samboeravtale

Skifteoppgjør mellom ektefeller

Skifte av dødsbo

Opprettelse av testament

Generasjonsskifte