nyheter
facebook
linkin

SPESIALISERT I ERSTATNINGS- OG FORSIKRINGSRETT 

Vi har fokus på kvalitet på den bistand vi gir og det arbeid vi utfører.  Vi yter bistand til skadelidte i hele Norge. 

Vi fokuserer på mellommenneskelige relasjoner og forstår at krisesituasjoner kan ramme alle uavhengig av hvem du er. Personlig oppfølging er derfor viktig. 

I over 25 år har vi spesialisert oss innen :

 • Trafikkskade
 • Yrkesskade
 • Ulykkesskade
 • Pasientskade
 • Voldsofferskade
 • Forsørgertap
 • Barneerstatning
 • Tapt barndom (barnevern og utdannelse)
 • Bistandsadvokat 
 • Forsikringsrett
 • Arbeidsrett
 • Trygderett

I tillegg til lover og forsikringsavtaler har enkelte yrkesgrupper særbestemmelser om erstatning ved skade og sykdom. Dette gjelder bl.a for offshore arbeidere inkludert loss of lisens, tariffavtaler for statlig og kommunal sektor og tariffavtaler for militært personell, FN- og utenlandspersonell.   

Kommunen kan ha erstatningsansvar hvis barnevernet ikke oppfyller sitt ansvar ovenfor barn og ungdom. Det samme gjelder utdanningsetaten i forhold til tilrettelagt undervisning og mobbing. Advokat Wold har spesialisert seg innen dette - med svært gode resultater. 

Du er velkommen til å kontakte oss for en uforpliktende samtale.

Advokat Indreiten tlf.: +47 41 47 66 05

Advokat Wold tlf.: +47 91 56 26 69


Vi holder til  i kontorfellesskap  i Oslo med advokater som har høy kompetanse innen nært alle juridiske fagområder !